THƯ GỬI EM

Em về bên ấy vui không? Có nhìn mưa đổ mà mong đường về. Có nghe lòng chợt ủ ê, Chút tình xưa cũ vọng về đêm sâu. Đâu đây vẳng tiếng quyên sầu Vang lời nức nở bên lầu đẫm sương. Đường xưa bàng bạc trăng suông. Nửa vầng trăng hẹn yêu thương thuở […]

Trăm Năm

Dù mai này anh quay về chốn cũ Để tìm em dù tóc đã phai màu. Em còn đó bên tường xưa liễu rũ Hay biệt ngàn xa khuất bóng đời nhau.   Anh hãy đến bên chân cầu sóng vỗ, Nhìn lục bình trên sông nước phù sa. Anh sẽ gặp dáng quen thời […]

ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

        Người đi muôn hướng về trăm phương          Giá lạnh tàn đông tuyết ngập đường.         Cố quốc mịt mờ tin nhạn vắng         Quê người hiu hắt gió mưa sương.         Thương sao dáng Mẹ lo tần tảo […]