• Thơ,  Thư Pháp

  SÔNG CHIA

  Lớp lớp thời gian tưởng mới đây SÔNG CHIA biền biệt khó mong ngày. Bến xưa nào thấy con đò cũ Hiu hắt lòng đơn gửi gió mây. UYÊN THÚY LÂM

 • Thơ,  Tranh Thơ

  ÁO XANH

  Lên mù sương, xuống mù sương Bước ra bờ cỏ trăm đường thương yêu. Tuổi thơ em có buồn nhiều Thì xin chớ để bóng chiều bay qua. Biển dâu chợt tỉnh giang hà Còn  trơ nguyên mộng sau Tà Áo Xanh.                             Thơ  BÙI GIÁNG

 • Thơ,  Tranh Thơ

  TRĂNG THỀ

  Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây, Soi tỏ trần gian bao tháng ngày. Ai ước ai nguyền lời ngọc chuốt Thề xưa trăng chứng giữa trời mây.                      UYÊN THÚY LÂM               Tranh Thơ  TRĂNG THỀ

 • Thơ

  TRƯNG NỮ VƯƠNG

            TƯỞNG NIỆM TRƯNG NỮ VƯƠNG   Hôm nay ngày 18 Tháng 3 Năm 2021, đúng vào ngày GIỖ HAI BÀ TRƯNG mồng 6 Tháng 2 âm lịch. Chúng con xin thắp nén hương, cúi đầu Tưởng niệm đến công đức của hai Vị Anh Thư oanh liệt, đã nêu gương oai hùng khởi nghĩa đánh…