Đáp từ Bài Thơ TRI ÂM

 

       Lời  Đáp từ cho Bài Thơ TRI ÂM

              ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI GIAI BẰNG HỮU

              DỤC MỊCH TRI ÂM NAN THƯỢNG NAN.

                  Chị kính mến,

        Bài TRI ÂM đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

        Tỷ đã lấy Lễ lớn mà đãi, kẻ làm Em này há chẳng biết

        Từ xưa đến nay kẻ Sĩ thường hay lấy văn chương mà kết bạn

         Nhớ xưa Cao Sơn – Lưu Thủy ngộ Tri âm.

         Cái duyên Hạnh ngộ chúng ta cũng từ đó mà ra.

         Dẫu cuộc phù sinh như gió thoảng.  Chút nghĩa Tra Âm cũng đáng thay!

         Mấy lời phế phủ.

         

 

Updated: 04/04/2021 — 12:13 sáng