Buồn Ngủ

Gối đầu lên hư vô
Thèm ngủ đến diệu kỳ
Gió đùa manh áo rách
Cứ ngỡ mình tái sinh.
 
Tạo Ân
Updated: 06/18/2019 — 7:50 chiều