Category: Hình Ảnh

MỪNG XUÂN CANH TÝ

           CHÚC     bằng hữu được vạn ân lành    MỪNG    nắng mai hồng thuở tóc xanh.    NĂM        cũ vừa qua cây trút lá    TÝ           Xuân mới nở nụ đơm cành.    PHƯỚC  như Đông Hải vang câu nguyện […]