Category: Tranh Thơ

Tranh Thơ GIÓ HÁT

         GIÓ HÁT   LƯỚT  NGHÌN  NÚI CAO QUA TRƯỜNG GIANG BÁT NGÁT, GIÓ ĐẨY SÓNG CỒN DẬY BIỂN LỚN XA XĂM. GIÓ HÃY CẤT LỜI CÙNG TA LÊN TIẾNG HÁT RẰNG: TA YÊU NGƯỜI YÊU MÃI ĐẾN TRĂM NĂM.                  UYÊN THUÝ LÂM

ĐIỆU HOÀI LANG

         ĐIỆU HOÀI LANG Em thương ơi, Trăng Nước Bến Bờ Xưa, Còn vang vọng Điệu Hoài Lang thuở trước. Em với Anh hai phương đời xuôi ngược   Sắt se lòng trọn kiếp nhớ thương nhau.            UYÊN THUÝ LÂM

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM

     Thương muôn dân sống chịu nghèo hèn    Thương nước nhà sao mãi tối đen.    Tiếc ách trăm năm: gông Pháp thuộc    Tiếc thu Kách mệnh: ngục không đèn!!    Tiếc gương anh dũng còn ngời rạng    Tiếc mảnh dư đồ sắp nát beng!!    Thương Lý Trần Lê ngăn […]