ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

        Người đi muôn hướng về trăm phương 

        Giá lạnh tàn đông tuyết ngập đường.

        Cố quốc mịt mờ tin nhạn vắng

        Quê người hiu hắt gió mưa sương.

        Thương sao dáng Mẹ lo tần tảo

         Nhớ quá tình Cha trải dặm trường.

         Đằng đẵng bao năm xa chốn cũ

         Ảnh hình sông núi mãi còn vương.

                              & / &

        Vương vấn Quê hương tiếng gọi mời

        Xuân vê hoa thắm nắng reo vui.

        Bày mâm ngũ quả mai vàng nở

        Nấu bánh chưng xanh tiếng trẻ cười.

        Một thuở thanh bình ngân khúc hát

        Mấy mùa chinh chiến nhớ chưa vơi.

        TỰ DO khát vọng từ muôn thuở

        DÂN CHỦ xuân mang đến triệu người.

 

                        UYÊN THÚY LÂM

         

        

Updated: 09/21/2020 — 1:12 chiều