Thơ

Thơ HỜN DỖI

   Vậy sao anh nói vẫn còn thương?

   Xuân đến lại đi biệt phố phường.

   Ngoài ngõ từng đôi âu yếm bước,

   Trong nhà một bóng lạnh trơ xương!!

   Bao lâu son sắt bền lòng đợi

   Nay lúc mỏi mòn chia cách đường?

   Đã sống cùng nhau cần gắn bó

   Đời người đâu chỉ ngóng hoa hương

 

              UYÊN THUÝ LÂM