Thơ SÔNG CHIA

 

    Lớp lớp thời gian tưởng mới đây

   SÔNG CHIA biền biệt khó mong ngày.

   Bến xưa nào thấy con đò cũ

   Hiu hắt  lòng đơn gửi gió mây.

 

           UYÊN THÚY LÂM

Updated: 12/06/2020 — 11:24 chiều