Thơ và Tranh Thơ TRONG MẮT EM

 

 

   TRONG MẮT EM

 

Bây giờ mùa thu gọi về trên gió

Tôi nhìn em qua ngọn nắng lưu ly.

Trong mắt em chân trời đầy máu đỏ

Vinh quang nào réo gọi bước quân đi.

 

Ngày xa xưa trở mình trên hoang sử

Vùng đao binh nhạc ngựa rộn ràng vui.

Em phải biết một đời trai du tử

Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời…

……….

             Thơ   ĐA  HIỆU

 

Updated: 03/24/2021 — 9:43 chiều