Trăng Cổ Mộ

 

Xin là trăng Cổ Mộ
Chờ Long Nữ tinh tuyền
Tắm ánh vàng tịnh độ?
Lãng du mộng sơ nguyên.

Tao An

Updated: 06/18/2019 — 6:16 chiều