Tranh Thơ ÁO XANH

           Lên mù sương, xuống mù sương

    Bước ra bờ cỏ trăm đường thương yêu.

           Tuổi thơ em có buồn nhiều

    Thì xin chớ để bóng chiều bay qua.

            Biển dâu chợt tỉnh giang hà

    Còn  trơ nguyên mộng sau Tà Áo Xanh.

                             Thơ  BÙI GIÁNG

 

Updated: 04/04/2021 — 12:54 sáng