Tranh Thơ MÀU NẮNG LỤA

 

        MÀU NẮNG LỤA

 

DÙ MAI NÀY ĐÔI LỨA CÓ ĐÔI NƠI

CÒN GHI KHẮC MÃI TRONG TIM HÌNH BÓNG.

MỘT ĐỜI NGƯỜI VỚI BAO NHIÊU KHÁT VỌNG

SẮT SE LÒNG TRONG NẮNG LỤA CHƠI VƠI…

…………..

Updated: 03/25/2021 — 2:05 chiều