Tranh Thơ TRĂNG THỀ

 

      Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây,

      Soi tỏ trần gian bao tháng ngày.

      Ai ước ai nguyền lời ngọc chuốt

      Thề xưa trăng chứng giữa trời mây.

 

                      UYÊN THÚY LÂM

 

              Tranh Thơ  TRĂNG THỀ

Updated: 03/25/2021 — 6:57 chiều