Thơ

Thơ TÀN CUỘC ĐAO BINH


        TÀN  CUỘC ĐAO BINH

Một ngày trên đường về tơi tả,
Bóng ngựa cô đơn lối sỏi mòn.
Chiều xuống nắng vàng rơi với lá
Ngày tàn quạnh quẽ chốn biên cương.

 

     Năm xưa trống kèn vang rộn rã,
     Nhịp quân hành vang động trăm phương.
     Loang loáng gươm đao khi quốc biến
     Nam nhân nợ nước chốn sa trường.

 

Một thời uy vũ  giáo gươm thiêng,
Phạt bắc chinh đông tựa sấm rền.
Tin thắng trận vang lừng bốn  cõi
Thanh danh uy vũ rạng trăm miền.

 

Chiến trận kinh hồn rơi máu xương ,
Nhớ khi hùng dũng buổi lên đường.
Xông trận qua bao mùa gió bão
Thư hùng, thắng bại lẫn đau thương!

 

      Trận tàn chủ tướng đã không còn,
      Bỏ lại thân danh trên đầu non.
      Ba quân tan tác, thương vong hận
      Xơ xác tàn binh lực mỏi mòn.

 

Ngựa đi, ngựa đi qua trận mạc
Ngựa đi xiêu lạc bước cùng đồ!
Khập khễnh vó câu lê gió cát
Truông mây lũng thấp nắng hanh khô.

 

      Lời ai oán thét gào trong gió
      Bao hồn tử sĩ khóc non sông.
      Gươm có thiêng phù sơn hà xã tắc.
      Nguyện Anh Linh về theo bước quân hành. 

 

                      UYÊN  THÚY  LÂM