Thơ

Huế Ơi

( Kính họa đáp bài Đời Còn U Mê cùa Thương Anh )
 
Mùa thu em bước lên chùa
Vọng ngân chuông khánh gió vừa thoảng qua
Bên anh dâng lễ chùa xa
Trong niềm u tịch suy ra nghĩa đời
 
Tháng năm lận đận bên trời
Chưa nguôi thương nhớ một thời đế kinh
Hương Giang sông nước hữu tình
Câu hò mái đẩy , Hương Bình chốn xưa
 
Tràng Tiền về gặp người chưa?
Nón bài thơ, áo trắng mùa tĩnh tâm
Sen đại nội ngát hương thầm
Thương hoài xứ Huế ngàn năm mộng vàng .
 
UYÊN  THÚY  LÂM
( Boston , Thu 2010 )