• Thơ

  Bản Dịch Thơ HOÀNG HẠC LÂU

  Cố nhân cỡi hạc bay xa rồi Lầu Hạc trơ vơ đứng giữa trời. Hạc một lần đi không trở lại, Ngàn năm mây trắng hững hờ trôi. Hán Dương hoe nắng hàng cây sáng Anh Vũ xanh rì thảm cỏ tươi. Ngày hết quê nhà đâu khắc khoải Trên sông khói sóng để sầu rơi. UYÊN THÚY LÂM

 • Thơ

  Thơ TÀN CUỘC ĐAO BINH

          TÀN  CUỘC ĐAO BINH Một ngày trên đường về tơi tả, Bóng ngựa cô đơn lối sỏi mòn. Chiều xuống nắng vàng rơi với lá Ngày tàn quạnh quẽ chốn biên cương.        Năm xưa trống kèn vang rộn rã,      Nhịp quân hành vang động trăm phương.      Loang loáng gươm đao khi quốc biến      Nam nhân…

 • Thơ,  Tranh Thơ

  TÀN CUỘC ĐAO BINH

    Một ngày trên đường về tơi tả Bóng ngựa cô đơn lối sỏi mòn. Chiều xuồng nắng vàng rơi với lá Ngày tàn quạnh quẽ chốn biên cương        Năm xưa trống kèn vang rộn rã       Nhịp quân hành vang động trăm phương.      Loang loáng gươm đao khi quốc biến      Nam…

 • Thơ,  Tranh Thơ

  Lầu Hoàng Hạc

  LẦU HOÀNG HẠC CỐ NHÂN CƯỠI HẠC BAY XA RỒI, LẦU HẠC CHƠ VƠ ĐỨNG GIỮA TRỜI. HẠC MỘT LẦN ĐI KHÔNG TRỞ LẠI NGÀN NĂM MÂY TRẮNG LỮNG LỜ TRÔI. HÁN DUƠNG HOE NẮNG HÀNG CÂY SÁNG ANH VŨ XANH RÌ THẢM CỎ TƯƠI NGÀY HẾT QUÊ NHÀ ĐÂU KHẮC KHOẢI TRÊN SÔNG KHÓI SÓNG GỢI SẦU RƠI. LÂM…