• Thơ

  Chiếc Bóng – Ngày Về

  CHIẾC BÓNG Nắng mai vàng dậy đón chào Bước chân lữ thứ khua rào lá khô Đổ nghiêng chiếc bóng lượn lờ Về đâu trong cỏi mịt mờ sương tan Bóng ơi! năm tháng lụn tàn Chân xiêu mong ước vai oằn huyển không Nương nhau qua chốn bụi hồng Vui buồn đối ẫm giao lòng vần thơ Bến hoa…

 • Thơ

  Thơ NỐT NHẠC ĐỂ YÊN TRONG TIM

  NỐT NHẠC ĐỂ YÊN TRONG TIM (Kính tặng Nhạc sĩ LMST) Lời Tác giả:  Bài thơ này để ghi công sức của một Nhạc sĩ, và nói lên lòng kính mến đối với một người cao niên là Nhạc sĩ LMST. Suốt đời Ông đã miệt mài sáng tác và phổ nhạc cho thơ của thân hữu. Ông đã hoàn…

 • Thơ

  VƯƠNG CHIÊU QUÂN BÁI BIỆT HÁN VƯƠNG

  VƯƠNG CHIÊU QUÂN BÁI BIỆT HÁN VƯƠNG   LỜI DẪN : Vương Chiêu Quân sinh thời Tây Hán. Với nhan sắc tuyệt mỹ nàng đươc nhập cung hầu hạ Hán Nguyên Đế Vì nàng không đưa của hối lộ quan viên họa sĩ, nên ảnh nàng bị vẽ xấu đi. Vì vậy nàng chưa bao giờ được gặp mặt Vua.…

 • Thơ

  Bản Dịch Thơ HOÀNG HẠC LÂU

  Bài Thơ HOÀNG HẠC LÂU Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu. Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản Bạch vân thiên tải không du du. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, Phương thảo thê thê Anh Vũ châu Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng xử nhân…