Thơ

Thơ Xướng – Họa: Vương Thúy Kiều

Bài 1: Bài thơ xướng

ĐỜI THUÝ KIỀU

Giai nhân vườn Thuý sớm tình vương
Đa cảm đa sầu lắm sở trường.
Giọt lệ hồng nhan nhiều khổ ải
Khúc đàn bạc mệnh quá thê lương!
Tấm thân trôi giạt như bèo bọt
Phận liễu phiêu linh khắp bốn phương.
Bảy nổi ba chìm đầy bão tố
Cuộc đời bầm giập nghĩ mà thương.

SÔNG HỒ

Bài thơ hoạ 1

KIM KIỀU TRONG VƯỜN THUÝ

Vườn Thuý bên nhau tình vấn vương
Đôi lòng xao xuyến giữa đêm trường.
Khuê trung Kiều nguyện gìn son sắt
Gió cát Kim thề giữ thiện lương.
Đứa bán tơ kia đừng giở giói
Đoá Quỳnh hoa nọ chẳng tha phương.
Quạt, trâm đành gửi Vân thay chị
Trả nghĩa ân chàng trọn kiếp thương.
UYÊN THUÝ LÂM

Bài thơ họa 2
VƯƠNG THUÝ KIỀU

Một lần gặp gỡ một đời vương
Bỉ sắc tư phong lắm đoạn trường.
Dòng tiểu khê sầu khơi mệnh bạc
Tiếng hồ cầm khóc vận thê lương.
Nhẹ tình đành đoạn lòng trăm mối
Nặng hiếu nở vùi thân tứ phương.
Sông nước Tiền Đường trôi khổ nạn.
Ba trăm năm cũ ngậm ngùi thương.
UYÊN THUÝ LÂM