Thơ

Bướm Vàng

Bướm vàng bay lạc lên đồi nguyệt
Vấp bước tử sinh để lụy ai
Hoa trắng rơi rơi trong nắng trắng
Tóc mai sợi bạc một đêm dài.

Tạo Ân
(thương tiếc anh Nguyễn Hoàng Điệp)