Thơ,  XƯỚNG HỌA

TRÊN BẾN TẦM DƯƠNG Và Bài Họa

Canh khuya lau lách bến Tầm Dương,
Sóng nước âm vang mấy dặm đường.
Mờ mịt đêm tàn người khóc phận
Đìu hiu ngày rạng vạc kêu sương.
Bọt bèo lệ ngấn đêm sơ ngộ
Mây nước sầu dâng buổi dị thường.
Đàn trải tơ lòng ngơ ngẩn khách
Ngậm ngùi thương nữ buổi tàn hương.   

UYÊN THÚY LÂM

GHI CHÚ : Năm thứ 10 đời Hoàng đế Nguyên Hòa, Bạch Cư Dị bị đày. Năm sau nhân tiễn một  người bạn ra đi, Ông nghe thuyền bên cạnh có tiếng đàn Tỳ bà..Hỏi thăm biết người chơi đàn là một ca kỹ kinh đô ngày trước., nay nàng là vợ một thương nhân. Bạch Cư Dị mời cô qua thuyền chơi nhạc. Cô có kể cho Bạch Cư Dị nghe nỗi bất hạnh trong đời cô.

Lúc đó B C Dị cảm nhận ra gánh nặng của cuộc sống đi đày,  nên ông viết thành bài thơ TỲ BÀ HÀNH  Bản dịch của Phan Huy Vịnh là bản dịch quen thuộc từ trước đến nay.

_________________________________________________

 QUA CƠN CHINH CHIẾN

Trăng tàn sóng lặn bến Chương Dương
Vó ngựa dừng chân cuối dặm đường.
Hờn oán âm xưa hồn gọi gió,
Thiết tha tiếng cũ vạc kêu sương.
Can qua dấy –  đắm cơn kinh dị
Chinh chiến xong –  mơ giấc mộng thường.
Tâm có phai mầu theo tuế nguyệt
Ta về nhặt lại một mùi hương       

TAO AN