• Thơ,  Thư Pháp

    SÔNG CHIA

    Lớp lớp thời gian tưởng mới đây SÔNG CHIA biền biệt khó mong ngày. Bến xưa nào thấy con đò cũ Hiu hắt lòng đơn gửi gió mây. UYÊN THÚY LÂM