Thơ,  Thư Pháp

SÔNG CHIA

Lớp lớp thời gian tưởng mới đây
SÔNG CHIA biền biệt khó mong ngày.
Bến xưa nào thấy con đò cũ
Hiu hắt lòng đơn gửi gió mây.

UYÊN THÚY LÂM