Thơ

THƯ GỬI EM

 
Đôi ta như bóng với hình

Duyên mai trúc đã nguyện gìn giữ lâu.

Dành cho nhau nghĩa ân sâu

Chọn lời dấu ái thắm câu nghĩa tình.

Nói chi những ý bất bình

Đau lòng gỗ đá trôi nhanh tháng ngày.

Sông biển rộng, ân tình phai

Nhớ lời vàng đá tiếc ngày còn nhau.

 

        UYÊN THUÝ LÂM

 

      GIANG SƠN HOA GẤM 2

 

TỪ BUỔI BAN SƠ CHA GIỐNG RỒNG,

MẸ TIÊN DÌU DẮT CON BÊN HÔNG.

NĂM MƯƠI LÊN NÚI NÒI LẠC VIỆT

NĂM CHỤC XUỐNG NGÀN BIỂN ĐỢI TRÔNG.

RẢI RÁC BIÊN THUỲ MỒ GIẶC BẮC

MÊNH MÔNG ĐẠI HẢI SÓNG TRIỀU ĐÔNG

GIANG SAN MUÔN DẶM CÔNG TIÊN TỔ

VỰA LÚA NGÀN  SAU VẪN TRĨU ĐỒNG.

 

           UYÊN THUÝ LÂM