Thơ

GỬI VỀ EM

Nhớ làm sao ánh mắt đen nhung
Tay nắm bàn tay như đã cùng.
Kết ước trăm năm lời khắc cốt,
Hẹn thề suốt kiếp khối tình chung.
Quê hương chinh chiến còn gian khó
Đời lính phong sương chưa nẻo dừng.
Vàng thắm rừng mai triền núi thẫm
Xuân sau em nhé. Hẹn tương phùng.

UYÊN THÚY LÂM