Thơ

CUỘC TÌNH XA

CUỘC TÌNH XA

Sương thu bàn bạc theo vào
Hơi thu se lạnh dạt dào hồn thơ.
Người phương cũ có tròn mơ
Kiếp người dâu bể đôi bờ thêm thương.

Ta yêu nhau giấc mộng thường
Một đời tạc dạ chung đường nào quên.
Thu phai nắng bóng chiều nghiêng
Mong qua năm tháng vẹn nguyên ân tình.

Lắm khi sóng gió bất bình
Cuộc phong ba dậy điêu linh phận người.
Cho dù tâm biệt mù khơi
Cho dù thân đã bên trời cách chia.

Người đi rồi sẽ quay về
Nghĩa tình thắm đượm chẳng nề gió mưa.
Lòng còn ghi khắc lời xưa
Thì trăm năm vẫn duyên vừa trúc mai.

UYÊN THÚY LÂM