Thơ,  Video

NGÀY CÒN EM BÊN TÔI – Duy Hòa trình bày