Thơ,  Video

Video SÂN GA TIỄN BIỆT

 

 

Thơ

      SÂN GA TIỄN BIỆT

Còn có đêm này thôi anh nhé,

Giây phút rời tay đã đến rồi.

Vẳng tiếng còi tàu xa vọng lại

Tiếng buồn át hẳn tiếng mưa rơi.

Một mùa yêu dấu vừa qua hết

Đỏ thắm sân trường xác phượng tan.

Dáng anh xin khắc vào tâm thức 

Giữ đến ngày sau dẫu mộng tàn.

Dù biết mình không chung lối về,

Nghe lòng thổn thức lúc anh đi.

Tình em gửi trọn về phương ấy

Nước mắt rơi mau, giữ được gì.

Còn có phút này thôi anh nhé

Bàng bạc sân ga mấy dặm sầu.

Bến đỗ người đi người đứng đó

Duyên mình xin ước hẹn ngày sau.

       UYÊN THÚY LÂM