Thơ

Áo vàng

 Áo em óng mượt tơ mềm,
Lòng anh chan chứa vạn niềm thương yêu.
Hồn thu mưa bụi phong rêu,
Đàn trăm năm vọng bao chiều: Tìm Nhau.

Uyên Thúy Lâm