Thơ

Cuộc Thế Vần Xoay

Như đàn con trẻ chúng chơi ngông
Lối thẳng không đi chạy đánh vòng.
Tuổi nhỏ phí hoài tình chẳng vẹn
Lão niên nuối tiếc nghĩa nào thông.
Nhân sinh sáu khắc tàn cơn mộng
Cuộc thế năm canh phụ tấc lòng.
Sóng gió kiếp người dâu biển đổi
Vẫn mong trang trải nợ tình xong…

     UYEN THUY LAM