Thơ

PHONG CẢNH VŨNG TÀU

 
Hotel LÊ DIỆP nhìn qua sân
Bàng bạc phố đêm đẹp vạn lần
Râm mát dừa soi nghiêng BÃI TRƯỚC
Chập chùng mây cuốn phía THÙY VÂN.
BÃI DÂU chiều xuống tàu ra biển
BẾN ĐÁ nắng lên ghe chuyển vần
DINH THƯỢNG trăm năm soi tuế nghuyệt
Bên đời dâu bể sóng triều dâng.

   UYEN THUY LAM

*****

  MAI NGÀY QUANG PHỤC

Bao mùa lá rụng trải vàng sân
Quê Mẹ đao binh hận mấy lần
Sĩ khí trời Nam, chim mỏi cánh
Tinh hoa đất Bắc, chốn phù vân.
Quốc thù thanh sử ghi ngàn nét
Nợ nước chinh nhân đáp mấy vần
Vững chí bền gan cho đại cuộc
Mặc sầu lữ thứ buốt lòng dâng.

    UYEN THUY LAM