Thơ

MỪNG XUÂN CANH TÝ

CHÚC bằng hữu được vạn ân lành
MỪNG nắng mai hồng thuở tóc xanh.
NĂM cũ vừa qua cây trút lá
TÝ Xuân mới nở nụ đơm cành.
PHƯỚC như Đông Hải vang câu nguyện
LỘC sánh Nam Sơn vọng ước thành.
THỌ đến lão niên bên cháu chắt
KHƯƠNG trường dáng đẹp tựa trong tranh.

UYÊN THUÝ LÂM