Thơ

TIẾNG ĐÀN XƯA

Em nhớ trong mơ có tiếng đàn
Bên người năm ấy lúc xuân sang.
So dây đàn dạo câu tương ngộ
Nắn phím loan ngân điệu đá vàng.
Lắng khúc Phượng-Cầu vang thánh thót
Đợi chàng Tư-Mã bước thênh thang.
Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ
Xuân đến rồi đi mộng chẳng tàn

       UYEN THUY LAM