Thơ,  Tranh Thơ

CÔ LÁI ĐÒ

 

Hàng ngày cô lái ở ven sông

Thả chiếc thuyền nan đến cuối dòng.

Đưa chị làng xa phiên chợ nhóm

Đón em trò nhỏ lớp trường mong.

Nhặt khoan đẩy nhịp, chèo khua nước

Trầm bổng hò vui, má ửng hồng

Từ độ bỏ thuyền sang bến khác

Để buồn bao khách ngóng đò trông.

 

    UYÊN THÚY LÂM