Thơ,  Tranh Thơ

ANH VIẾT TÊN EM

 

 

Anh viết tên em trên cát
Sóng biển muôn đời xóa đi.
Viết tên em trong lời hát
Lời nào cho buổi phân ly.

Anh viết lời thương trên lá
Xuân sang tươi mầu lá non.
Qua mưa đông, vàng nắng hạ,
Tình si dại mãi như còn.

Gọi tên em bên dòng suối,
Nước đầu nguồn chảy qua khe.
Mây chập chùng giăng đỉnh núi
Tiếng lòng anh, em có nghe?

Khắc tên em trên núi đá
Đá trơ gan cùng tháng năm.
Yêu em trùng trùng tấc dạ
Nhớ thương ray rứt âm thầm.

Xanh thẫm chân mây biển chiều
Đại dương chan chứa niềm yêu.
Cánh hài âu về vô định,
Thương hoài sao vẫn cô liêu.

Rừng sâu hay trên sóng bạc,
Viết mãi tên người trong tim.
Suốt cuộc đời này luân lạc
Trăm năm lòng vẫn mong tìm.

UYÊN THÚY LÂM