Thơ,  Tranh Thơ

ANH THƯ NƯỚC VIỆT

    

Bên người hào kiệt có CÔ GIANG

Vận nước tơ duyên gẫy giữa đàng 

Nghĩa lớn chàng xông pha trước giặc

Tình riêng thiếp phải liệu chu toàn.

Nghiệt oan Yên Bái đền ân nước.

Duyên nợ Đền Hùng huyết lệ tràn!.

” Vạn Tuế Việt Nam ” hồn bất khuất

Ngàn sau thanh sử rạng ngời trang

 

                 UYEN  THUY  LÂM