Thơ

TIẾNG ĐÀN XƯA

Họa Thơ VH Thương Anh

Em nhớ trong mơ có tiếng đàn
Bên người năm ấy lúc xuân sang
So dây đàn dạo câu tương ngộ
Nắn phím loan ngân điệu đá vàng
Lắng khúc Phượng Cầu vang thánh thót
Đợi chàng Tư Mã bước thênh thang
Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ
Xuân đến rồi đi mộng chẳng tàn.

UYÊN THÚY LÂM
( Boston , 12 / 10 / 2011 )