Thơ

MẤY DÒNG DƯ ÂM

   

 

Tai nghe từng nốt xuân hồng,

Buông lơi phiếm bạc ngược dòng âm thanh. 

ĐÔ  bình quyện khói mong manh,

Về mang âm hưởng dỗ dành thương yêu. 

 

  thăng lòng nhớ Bạc Liêu,

Lắng trong tiềm thức dặt dìu tiếng xưa. 

MI chùng  hẹn cơn mưa

Bỗng nghe gió  gọi mùa xôn xao. 

 

FA  majeur vẫy tay chào,

Ngày thơ ấu của thuở nào đã qua. 

SOL  mineur tiếc thu già

Đông xao xuyến nhớ thiết tha một thời. 

 

LA  sầu trên phím chơi vơi,

Vẳng bao khúc nhạc giữa trời mênh mông. 

SI ngân gọi nắng xuân hồng

Tìm trên phím bạc Mấy Dòng  Âm. 

 

Thoảng nghe tiếng hát âm trầm,

Theo thời gian vọng xa xăm trở về. 

Dây  gợi nỗi đam 

Chắt chiu kỷ niệmvỗ về tương lai. 

 

Tìm đâu dáng Liễu Chương Đài,

Nhạt nhoà hạc đã xa ngoài chân mây!

Trăm năm biển nhớ sông dài,

Nghìn năm phím  tiếc hoài âm xưa….

 

UYÊN THUÝ LÂM & M.HOÀI HƯƠNG