Thơ

CÂY RAU MÁ

 

Cây rau má sẵn bên sân nhà
Không phải kiếm tìm đâu quá xa
Hoa trổ nhẹ nhàng hồng kẻ lá
Quả cong bầu bĩnh đen hạt na.
Rau khiêm cung mọc lan nơi ấm
Nguoi hái thu dùng chọn lá hoa
Làm thuốc, nấu canh xây giải nhiệt
Chữa lành thấp khớp tiếng gần xa.

UYÊN THUÝ LÂM