Linh Tinh

TIẾNG ĐÀN XƯA & GÃ ÔM ĐÀN

TIẾNG ĐÀN XƯA

Em nhớ trong mơ có tiếng đàn
Bên người năm ấy lúc xuân sang.
So dây đàn dạo câu tương ngộ
Nắng phím loan ngân điệu đá vàng.
Lắng khúc Phượng Cầu vang thánh thót
Đợi chàng Tư Mã bước thênh thang.
Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ
XUÂN đến rồi đi mộng úa tàn.

UYÊN THUÝ LÂM


GÃ ÔM ĐÀN

Bên sông cô tịch gã ôm đàn
Đò vắng lơi chèo đợi khách sang.
Văng vẳng lời buồn theo sóng bạc
Chơi vơi đàn hận mấy cung vàng.
Quảng Lăng ai oán sầu bia mộ
Lưu Thuỷ dòng đời nhẹ bước thang.
Nước chảy về đâu đời lữ thứ
Hồ trường ta rót mấy canh tàn.

TA