• Linh Tinh

    TIẾNG ĐÀN XƯA & GÃ ÔM ĐÀN

    TIẾNG ĐÀN XƯA Em nhớ trong mơ có tiếng đàn Bên người năm ấy lúc xuân sang. So dây đàn dạo câu tương ngộ Nắng phím loan ngân điệu đá vàng. Lắng khúc Phượng Cầu vang thánh thót Đợi chàng Tư Mã bước thênh thang. Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ XUÂN đến rồi đi mộng úa tàn. UYÊN…

  • Linh Tinh

    TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ HOÀNG SA

       MẤT HOÀNG SA Hải đảo Hoàng Sa giữa biển trời, Bảy Tư* giặc Bắc chiếm khơi khơi. Bốn bên đàm phán, Tàu thu lợi Ba phía đồng ca, Mỹ lặng hơi!! Khoá sổ bốn quân đoàn thiện chiến Rút cầu nước Việt, tựa trò chơi!! Bốn mươi năm hận tràn sông biển Lấy lại giang sơn nguyện trọn đời.…