Linh Tinh

TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ HOÀNG SA

   MẤT HOÀNG SA

Hải đảo Hoàng Sa giữa biển trời,
Bảy Tư* giặc Bắc chiếm khơi khơi.
Bốn bên đàm phán, Tàu thu lợi
Ba phía đồng ca, Mỹ lặng hơi!!
Khoá sổ bốn quân đoàn thiện chiến
Rút cầu nước Việt, tựa trò chơi!!
Bốn mươi năm hận tràn sông biển
Lấy lại giang sơn nguyện trọn đời.

  UYÊN THUÝ LÂM

* Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974

        ***********

  TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ HOÀNG SA

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI TRAI GIỮA ĐẤT TRỜI,
CHIẾN THUYỀN TRONG BÃO LỬA TRÙNG KHƠI
XÃ THÂN TRĂM TRẬN KHÔNG LÙI BƯỚC
ĐỐI ĐỊCH NGÀN CÂN CHẲNG THỂ LUI.
SỐNG MÁI PHEN NÀY DANH TIẾT RẠNG
THƯ HÙNG MỘT THUỞ ĐẢO THIÊNG ƠI!!
BẢY TƯ**DŨNG KHÍ RỀN SÔNG NÚI
KHÍ PHÁCH NGÀN SAU HẬU THẾ SOI.

  UYÊN THUÝ LÂM

** Trận chiến  dưới quyền chỉ huy của  Hải Quân Trung Tá NGUỴ VĂN THÀ
    Bảy mươi tư chiến sĩ đã hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trong lòng Biển Mẹ.