Thơ

LỜI THƯƠNG CHƯA NGỎ

Gặp thuở xuân thì tâm khắc sâu
Người cùng tôi chưa hẹn mai sau.
Ngần ngại lời thương không dám ngỏ
Nên trọn đời ta chẳng có nhau.

   Uyên Thúy Lâm