Thơ

CƯỜI VỠ LY BÔI

Mưa còn rơi lệ tràn mắt ngọc
Bờ vai run mềm sụt sùi em khóc.
Trắng canh thâu tâm sự cùng nhau
Sao em vẫn còn chất chứa niềm đau.

Em đâu biết lòng tôi dâng sóng
Em có hay giữa ngàn biến động.
Tôi yêu em. Yêu đến vô cùng
Suốt đời này một tấm tình chung.

Em mơ chi ánh vàng nguyệt khuyết
Dành trọn cho em dù mai tận tuyệt.
Em ướt làn mi từng giọt vắn dài
Sao để má hồng ngày tháng nhạt phai!

Lặng lẽ dâng em tình tôi đằm thắm
Lắng tiếng lòng nhau yêu người sâu đậm.
Rượu đắng mềm môi em vẫn sụt sùi
Tôi say men nồng Cười Vỡ Ly Bôi…

           UYÊN THÚY LÂM