Thơ

Mai Ta Về

Giấc mơ lối cũ ta về
Và mơ đất nước bốn bề thắm xinh.
Lòng anh chan chứa ân tình
Dạt dào sông biển dặm trình yêu em.

Nhánh sông chảy dưới trời đêm
Tưởng không mong nữa chút duyên đời này.
Quê người họp mặt nhau đây
Ân tri ngộ vẫn vui đầy thiên duyên.

Nhánh sông đã chảy trăm miền
Hồn thơ vô lượng, lời uyên nguyên sầu.
Non sông qua cuộc biển dâu
Triệu người lưu xứ năm châu sẽ về.

Cùng em giữ trọn lời thề
Chung tay xây lại duyên quê tình người.
Vườn xưa hoa nắng reo vui
Đường xưa tên cũ đón người phương xa.

Ta về dựng lại mùa hoa
Chung lòng bồi đắp cơ đồ Việt Nam.

Uyên Thúy Lâm