Thơ

TRĂM NĂM NHỚ

  

Rồi mai này anh quay về chốn cũ,
Để tìm em dù tóc đã phai màu.
Em còn đó ven tường xưa liễu rũ
Hay biệt ngàn xa khuất bóng đời nhau.

Anh hãy đến bên chân cầu sóng vỗ
Nhìn lục bình trên sông nước phù sa.
Anh sẽ gặp dáng quen thời tuổi nhỏ,
Trong sân trường vang rộn tiếng chim ca.

Anh hãy biết: dù năm châu lưu lạc,
Dẫu biển đời xô giạt đến phương xa.
Lòng còn nhớ còn thương còn ghi tạc
Thì trăm năm tình cũ chẳng phai nhòa.

UYEN THUY LAM