Thơ

Mùa Xuân Vắng Anh


Mùa Xuân này anh không về thăm em
Khi hoa vườn xưa vẫn nở bên thềm.
Bầu trời xanh mây cao và nắng ấm
Khiến lòng em cô tịch đêm theo đêm!

Mùa xuân này anh trong lòng phố lạ,
Phút giao mùa anh có nhớ phương này.
Pháo rền nổ khi anh trên đồi vắng
Hay lênh đênh giữa sóng nước trời mây.

Nhớ năm nào còn bên nhau chung bóng
Cầm tay anh, em chọn Mãn đình hồng.
Mai cúc trắng Trạng nguyên tươi đỏ thắm
Chậu bonsai đôi nai đẹp tơ hồng.

Còn bên nhau xuân trong em bất tận,
Tay trong tay mọi nẻo phố đều xuân.
Có hôm nay sá gì mai duyên phận,
Xôn xao lòng vang động chuỗi thanh âm

Phương thương yêu nay phủ đầy vắng lặng
Bên nhạc bổng trầm ly rượu đầy vơi.iy
Dạ tiệc chưa tàn đêm xuân tiếp nối
Cung đàn buồn vẫn từng giọt buồn rơi.

Mùa xuân này xôn xao lòng nhung nhớ
Xuân năm nay vắng anh trong đợi chờ.
Xuân vẫn sang ngoài kia, ngoài xa lắm
Xuân trong em chờ theo bước anh về ./.

    Uyen Thuy Lam