Thơ

BẠC LIÊU Thơ và Video

Người có về qua Bạc Liêu không?
Nắng xuân còn thắm má xuân hồng
Râm ran tiếng dế thời thơ dại,
Bờ cỏ xanh mềm trong nắng trong.

Người có về ngang Cầu Quay xưa?
Bên kia Tu Muối gió sang mùa.
Đường ra Giòng Nhãn kênh đào mới,
Vỏ lãi nổ giòn những sớm trưa.

Người có về hương lộ Cái Tràm,
Chợ bên Cầu Sập buổi chiều tan.
Hòa Bình, Vĩnh Mỹ thơm hương lúa
Phía vuông tôm nước mặn tuôn tràn.

Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long. Chào!
Ba mươi năm cũ đã trôi mau.
Tìm trong mưa nắng hương hoa đất:
Tìm lá thuyền xưa đổ bến nào?

Chiều ra nhìn Xiêm-Cán bãi xa,
Buổi-Cán nước đỏ thắm phù sa.
Gành Hào đón cá tôm về bến.
Có đón người thân từ chốn xa?

Đâu tiếng độc huyền vẳng trong mơ,
Lời ca thắm ý bậu mong chờ.
Bác Sáu Lầu canh khuya thao thức,
“Dạ Cổ Hoài Lang” đẫm ý thơ.

Mái trường Công Lập thuở ban đầu,
Nền cũ gạch tàu, ngói đỏ au.
Trường của bao người con xứ Bạc
Nay, bốn phương trời nhớ xuyến xao..

BẠC LIÊU lúa chín ngập đồng
Người đi ấp ủ trong lòng quê hương
Ai về nhắn hộ lời thương
Màu nắng quê đẹp còn vương bên thềm…

UYÊN THÚY LÂM