Thơ

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU ( 2017 )

 

CHÚC     bằng hữu được vạn ân lành

MỪNG    nắng mai hồng thuở tóc xanh.

NĂM       cũ vừa qua cây trút lá

DẬU        xuân mới trổ nụ đơm cành.

PHƯỚC  như Đông Hải vang câu nguyện,

LỘC        sánh Nam Sơn vọng ước thành.

THỌ        đến lão niên bên cháu chắt

KHƯƠNG trường dáng đẹp tựa trong tranh.

             UYÊN THUÝ LÂM