Thơ

Buổi Chiều Nơi Đất Trích-Đường Thi Xướng Họa

BÀI XƯỚNG

BUỔI CHIỀU NƠI ĐẤT TRÍCH

Ngày đã rời sang núi phía Tây
Chi Sơn hoang vắng cảnh lưu đày
Chiều im muốn đợi hoa rừng ngủ
Mây lạc thành nghe ngọn gió bay
Có phải nắng vàng phai chốn đó
Hay là lửa đỏ tắt nơi này
Khiến cho năm tháng ru phiền muộn
Thấp thoáng bên trời vạt khói say

Hawthorne, 3-6-2015
CAO MỴ NHÂN

__________________________________

CÁC BÀI HỌA :

#1 NGƯỜI VỀ TỪ ĐẤT TRÍCH

Đồi đông gió bạt át đồi tây
Tan tác quạ kêu đất trích đày
Cỏ úa cây trơ trời hực cháy
Hồ khô suối cạn bụi cuồng bay
Thế gian nghiệt buộc nghìn chung ấy
Sinh tử tung hê một chén này
Người cưỡi vô biên tìm nắng quái
Mười năm tỉnh giấc trận nào say

Ta FL

_______________________________

#2: CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ ( * )

Hán Vương nào hiểu nỗi niềm tây,
Gạt lệ đến Hung Nô đọa đày!
Cung cấm bao thu duyên chẳng bén,
Biên đình một sớm phận sương bay.
Quân vương hờ hững xuôi xuân lạnh,
Thần thiếp hoài mong nguyện kiếp này.
Trăng khuyết sen tàn lầu vọng nguyệt,
Mai này ngự tửu với ai say ?!

UYÊN THÚY LÂM BOSTON

( * ) Chiêu Quân ( tên Vương Tường ) là mỹ nhân thời Hán.
Nàng là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân Trung quốc
Đời Hán Nguyên Đế, Chiêu Quân được tuyển vào cung.
Ở hậu cung, Chiêu Quân chưa bao giờ gặp mặt vua và vẫn chỉ là cung nữ.
Thiền Vu Hung Nô đến kinh đô Tràng An tỏ lòng thần phục nhà Hán. Thiền Vu được ban cho người đẹp từ hậu cung.
Vương Chiêu Quân bái biệt Hán Vương lên đường về phương bắc với Thiền Vu Hung Nô…

___________________________________________

#3. PHI KHANH TỪ BIỆT NGUYỄN TRÃI ( * )

Ải chiều ác đã ngậm non tây
Bịn rịn tiễn cha chốn khổ đày.
Đất trích gông cùm, lòng quặn thắt,
Quê hương dày xéo, bụi cuồng bay.
Trải gan chí lớn lời thề ấy,
Phơi mật danh thơm câu ước này.
Muôn dặm Kim Lăng cha nhắn nhủ,
Giang sơn lấy lại khải hoàn say.

UYÊN THÚY LÂM

( * ) Năm 1407 khi quân Minh xâm lăng nước Việt, Nguyễn Phi Khanh bị Trương Phụ bắt rồi đem giải về Kim Lăng nước Tầu
Nguyễn Trãi khóc đi theo tiễn cha ra đến Ải Nam Quan.
Nguyễn Phi Khanh quay lại bảo con trai phải trở về Thăng Long nuôi chí diệt giặc Minh xâm lược. Có làm được như vậy mới là làm tròn đại hiếu.
Quả nhiên về sau này Nguyễn Trãi đã theo Lê Lợi đánh bại được quân Minh…

________________________________________

#4 BÀI THƯƠNG CA

Người nhanh thoát được đến trời Tây,
Cả nước còn đây chịu đoạ đày.
Tưởng chỉ mười ngày nghe “chính sách”
Nào ngờ thập kỷ mệnh thân bay!!
Hàm-Tân xương trắng phơi đồi nọ,
Thanh-Cẩm xác khô dập núi này.
Đã bốn mươi năm gây tội ác,
Sao còn chưa tỉnh giấc cuồng say???

UYÊN THUÝ LÂM

______________________________________

#5 NỖI ĐAU VONG QUỐC

Nhắn người Việt Mỹ Úc Âu Tây,
Rằng cả Việt Nam phải đoạ đày.
Suối-Máu gông xiềng phơi thập kỷ,
Cổng-Trời cùm kẹp phách hồn bay!!
Năm châu hưởng ứng bài Dân Chủ,
Bốn biển hùng ca Độc Lập này.
Mông muội hại giống nòi Tổ quốc,
Tham tàn ôm ảo vọng cuồng say!

UYÊN THUÝ LÂM

___________________________________________

MÙA CHINH CHIẾN CŨ
( Từ ý thơ Quang Dũng bài
Đôi Mắt Người Sơn Tây )

Người em gái nhỏ đất Sơn-Tây,
Xuôi ngược miền xa chốn đọa đày.
Dìu dịu mắt buồn vương ngấn lệ,
Tiêu điều quê cũ khói sương bay.
Đợi về ngắm lúa Sài-Sơn ấy,
Chờ đến nhìn trăng Bương-Cấn này
Qua hết ly tan chinh chiến cũ,
Thanh bình một thuở thắm duyên say.

UYÊN THÚY LÂM

_________________________________________

Bài 6

ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
( Ý thơ Quang Dũng )

Ơ hờ đôi mắt ngừời Sơn-Tây,
U uẩn hoàng hôn biên ải đày.
Bất-Bạt xa mờ sương khói phủ,
Ba-Vì khuất nẻo gió mưa bay.
“Xứ Đoài mây trắng” mơ mùa ấy,
“Sông Đáy chậm buồn” gởi bến này.
Bương Cấn bao giờ mong trở lại,
Kiều thơm môi ngọt mấy lần say.

UYÊN THÚY LÂM
Thu 2015