Thơ

Thơ ĐỢI CON VỀ

 

Ai xa cũng nhớ đồng xanh

Mưa hòa gió thuận hạt lành ngát thơm

Lúa đầy bồ vàng đụn rơm

Sắc mầu quê mẹ tình thương đong đầy.

 

Rồi binh lửa tràn về đây,

Con theo mệnh nước tháng ngày chiến chinh.

Mẹ già cơ cực điêu linh

Chờ ngày yên giặc thanh bình gặp con.

 

Một đời thôi đã mỏi mòn

Lá vàng khóc lá xanh non lìa cành!!

 

  UYÊN THÚY LÂM